Arsip Blog

Ibn Taimiyah Menganggap Baik Dzikir dengan Tasbih, Albani Membid’ahkannya


Perbedaan Pendapat Antara Ibn Taymiyyah yang Memandang Baik Penggunaan Tasbih dan al-Albani yang Memandangnya sebagai… more » http://dlvr.it/3LXytC http://www.sarkub.com/

Memahami Hakikat Salafi (Wahabi)


Depag Riau Warning Wahabi Berbagai pengaduan masyarakat, membuat saya terpanggil menyingkap perbedaan pemikiran diantara sesama… more » http://dlvr.it/3KyQvW http://www.sarkub.com/

Ibnu Qayyim al-Jauziyah Berdusta Atas Nama Imam Al-Baihaqi


Ibn Qayyim al-Jauziyyah ini adalah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zar’i (w 751 H) murid dari Ibn Taimiyah yang dalam keyakinannya persis sama dengan Ibn Taimiyah sendirI. Dalam Tauhidnya/Aqidah, ia bertaqlid kepada gurunya tersebut Ibnu Taimiyyah sehingga sering kali nyeleneh dari … Continue reading → http://dlvr.it/3JTZkq http://www.sarkub.com/

Inilah Ucapan Imam Bukhari dan Imam Ahmad Yang Dipelintir Wahabi


Kemunculan kaum Mujassimah-musyabbihah (wahabi-salafi) merupakan fitnah untuk menguji keimanan kaum muslimin di dunia ini hingga tiba masa fitnah terbesar di akhir zaman yaitu fitnah dajjal. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :   يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ اْلمَشْرِقِ يَقْرَؤُونَاْلقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا قَطَعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ حَتَّىيَكُوْنَ آخِرُهُمْ مَعَ اْلمَسِيْخِ الدَّجَّالِ   “ Akan muncul http://dlvr.it/3C3Dq4 http://www.sarkub.com/

Kebohongan Ibn Taimiyah Dalam Penisbatan Aqwal


Ibnu Taimiyah dalam karya-karyanya selalu menisbatkan pendapatnya kepada para ulama Salaf, ahli hadits, a-immah as-Sunnah secara umum tanpa menyebut nama. Kadang ia nisbatkan kepada para imam madzhab empat atau sebagian ulama madzhab empat dengan atau tanpa menyebut nama. Seringkali Ibnu Taimiyah sengaja menyebutnya secara global tanpa menyebut nama karena memang dia tidak bisa membuktikan hal http://dlvr.it/3BTbx7 http://www.sarkub.com/

Face to Face, Sarkub vs Salafi


Sangat disayangkan ternyata ustadz Wahabi Salafi  itu tidak bisa baca kitab kuning atau kitab gundul (kitab bahasa arab tanpa harakat tanda baca, red). Dia mengajarkan ilmu agama kepada kelompoknya hanya asal-asalan cuma berbekal buku-buku agama dan terjemahan Al-Qur’an – Hadits saja. Capek deeeech…! Hal tersebut terungkap dalam sebuah pertemuan antara Petinggi Sarkub: KH. Thobary Syadzily http://dlvr.it/2ksWrw http://www.sarkub.com/

Rebut Kembali Masjid dari Tangan Wahabi!!


Hampir dapat dipastikan, kelompok Wahabi selalu berulah. Tempat ibadah yang awalnya demikian tenang dengan berbagai kegiatan ala ulama salaf ternyata dipersoalkan. Untungnya, bisa diredam. Masjid pun akhirnya kembali ke pangkuan ahlus sunnah waljamaah. Di mana-mana Wahabi Salafi selalu membuat masalah dalam penyebaran dakwah. Mereka tidak segan memvonis bid’ah dan musyrik secara sembarangan kepada orang beriman http://dlvr.it/2k6GRZ http://www.sarkub.com/